Kích cỡ đồ Nữ
Kiểu dáng SKINNY

710 SUPER SKINNY

Cạp cao vừa / Ông sát từ hông đến đùi / Ống quần dưới bó sát

MILE HIGH SUPER SKINNY

Cạp rất cao / Ôm từ hông đến đùi / Ống quần dưới bó sát

711 SKINNY

Cạp cao vừa / Ôm từ hông đến đùi / Ống quần dưới bó

721 HIGH RISE SKINNY

Cạp cao / Ôm từ hông đến đùi / Ống quần dưới bó

311 SHAPING SKINNY

Cạp cao vừa / Tạo dáng từ hông đến đùi / Ống quần dưới bó / Công nghệ thu nhỏ phần bụng

501® SKINNY

Cạp quần ở eo / Cúc cài / Ống quần dưới bó


Kiểu dáng SLIM

712 SLIM

Cạp cao vừa / Ôm từ hông đến đùi / Ống quần dưới ôm vừa

WEDGIE FIT

Cạp cao / Ôm vừa từ hông đến đùi / Ống quần dưới hơi bó

505™C

Cạp quần ở dưới eo / Ôm vừa cho đến đùi / Ống quần dưới suông thẳng

505™C CROPPED

Cạp quần ở dưới eo / Ôm vừa cho đến đùi / Ống quần dưới suông thẳng

312 SHAPING SLIM

Cạp cao vừa / Tạo dáng từ hông đến đùi / Ống quần dưới ôm vừa / Công nghệ thu nhỏ phần bụng


Kiểu dáng STRAIGHT

714 STRAIGHT

Cạp cao vừa / Ôm vừa từ hông đến đùi / Ống quần dưới suông thẳng

314 SHAPING STRAIGHT

Cạp cao vừa / Tạo dáng từ hông đến đùi / Ống quần dưới suông thẳng / Công nghệ thu nhỏ phần bụng


Kiểu dáng FLARE

KICK FLARE

Cạp cao / Ôm vừa từ hông đến đùi / Ông hơi loe

VINTAGE FLARE

Cạp cao / High rise / Ống rộng vừa phải từ hông tới đùi / Ống loe


Kiểu dáng BOOTCUT

715 BOOT CUT

Cạp cao vừa / Ôm từ hông tới đùi / Ống quần Bootcut

315 SHAPING BOOT CUT

Cạp cao vừa / Tạo dáng từ hông tới đùi / Ống quần Bootcut / Công nghệ thu nhỏ phần bụng

517™ORANGE TAB CROPPED BOOT

Cạp cao vừa / Ôm vừa tới đùi / Ống quần Bootcut


Kiểu dáng BOYFRIEND

501®CT

Cạp cao vừa / Cúc cài / Ống rộng thoải mái từ hông tới đùi / Ống dưới hơi bó

501® ORIGINAL

Cạp cao vừa / Cúc cài / Ống rộng thoải mái từ hông tới đùi / Ống quần dưới suông thẳng

BOYFRIEND

Cạp cao vừa / Ống rộng thoải mái từ hông tới đùi / Ống dưới hơi bó