GOOD. CLEAN.
COTTON.

ORIGINAL STYLE

RESPONSIBLY MADE

Sợi bông là một trong những nguyên liệu tiêu hao nhiều tài nguyên và chúng chiếm 90% nguyên liệu thô để sản xuất quần Jeans. Ý thức được vấn đề đó, Levi’s® đã nghiên cứu và sử dụng sợi bông được trồng bền vững, với ít nước, thuốc trừ sâu. Vì thế quần jeans Levi’s luôn thân thiện với môi trường.

 

TIÊU CHUẨN CAO HƠN

VẪN LÀ DENIM SÀNH ĐIỆU

Chúng tôi đã sử dụng chất liệu bông để may những chiếc quần Jeans đầu tiên vào năm 1873. Đến nay, sợi bông chiếm 90% nguồn nguyên liệu thô để làm nên chiếc quần Jeans Levi’s®. Điều đó có nghĩa, bông cotton có tác động lớn trong dấu chân về môi trường của Levi’s®.

Là một trong những cây trồng sử dụng nhiều tài nguyên nhất trên thế giới, bông cotton cần nhiều nước và thuốc trừ sâu để phát triển. Chúng tôi đã tăng gấp đôi nỗ lực để phát triển bông cotton bền vững của mình, để chiếc quần jeans trở nên thân thiện với môi trường hơn.

 

 

 “Better Cotton Initiative là sáng kiến trồng bông giúp giảm thiểu khí nhà kính, thuốc trừ sâu và nước. Nó giúp cây phát triển hoàn chỉnh và hạn chế lượng nước, thuốc trừ sâu ít nhất có thể.”

 

JERRED BARBA
Người Trồng Bông,
Stone Land Company, CA 


NỖ LỰC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CHÚNG TÔI
EVERY DROP COUNTS

Repair. Reimagine. Recycle.

Love what you wear. Live with it longer.