HÃY SỐNG TRONG NHỮNG VŨ ĐIỆU
VÒNG TRÒN LEVI'S®

Không quan trọng bạn đến từ nền văn hóa và đất nước nào, khi chúng ta đến bên nhau, chúng ta cùng nhảy múa trong một vòng tròn. Ở đó, chúng ta được kết nối cùng nhau, đồng thời tôn vinh cái tôi của mỗi cá nhân. Mùa này, chúng ta hãy cùng nhau sống trong những vũ điệu âm nhạc.

XEM VIDEO

VÒNG TRÒN LEVI'S®

Khi chúng ta đến bên nhau, chúng ta cùng nhảy múa theo các vòng tròn. Chúng ta di chuyển cùng một nhịp điệu, và tán dương người đứng ở giữa. Tính tập thể và cái tôi cá nhân trở nên hòa hợp với nhau. Hãy cùng nhau sống trong các vũ điệu âm nhạc. Hãy #LiveInLevis.

CHÚNG TA KẾT NỐI CÙNG NHAU

CHÚNG TA CÓ NHIỀU ĐIỂM CHUNG HƠN LÀ KHÁC BIỆT

Kể từ khi bắt đầu vào năm 1853, Levi's® đã đấu tranh cho sự công bằng, tính toàn diện và sự tiến bộ. “Vòng tròn” tập trung vào kể các câu chuyện, về sự kết nối của các cá thể ở các đất nước và nền văn hóa khác nhau thông qua âm nhạc, các vũ điệu và tinh thần lạc quan.