PHOTOBOOTH

HƯỚNG DẪN

Bước 1: Nhấn vào để tải ảnh.

Bước 2: Tuỳ chọn chỉnh sửa hình ảnh với thanh công cụ phía dưới.

Bước 3: Chỉnh sửa ảnh:

* Nhấn vào công cụ Crop ( ) để chọn vùng ảnh bạn muốn hiển thị.

* Nhấn Enter hoặc dấu tick ( ) để lưu ảnh.

* Nhấn Undo ( ) nếu muốn chỉnh sửa lại hoặc nhấn Trash ( ) để đổi ảnh mới.

* Lưu ý: các bạn nhớ chỉnh sửa ảnh cho phù hợp và lưu ảnh trước khi thực hiện các bước tiếp theo nhé.

Bước 4: Mục LAYOUT: chọn khung ảnh.

Bước 5: Mục STICKERS: chọn hình trang trí.

Bước 6: Vào mục YOUR STORY để bắt đầu kể câu chuyện của bản thân.

Bước 7: Nhấn nút Save ( ) để hoàn thành tác phẩm!

LET’S CREATE