How do Thanh shape Thanh’s world?

Đối với Thanh, cuộc sống phải nhiều màu sắc, và mình sẽ là người là tô vẽ màu sắc đó. Và thế giới của Thanh, màu Thanh chọn.