“Chẳng bao giờ quá trễ để trở thành chính mình” – BJ Gallagher
Tôi đã may mắn đọc được quyển sách này ngay trước bước ngoặc lớn trong cuộc đời – thi đại học!
Tôi đã từng cắm đầu học những con số để có thể thi vào trường Đại học Kinh tế theo mong ước của mọi người. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng tại sao tương lai của mình lại phải theo ước nguyện của người khác?
Tôi đã đấu tranh trong hai tháng cuối cùng
Và tôi đã có được ngày hôm nay, cô sinh viên của trường Đại học Kiến Trúc Tp HCM!
Nếu bạn không dám thực hiện ước mơ của bạn thì người khác sẽ thay bạn làm điều đó!