Cuộc sống không chỉ để yêu người khác mà là để yêu, thương và lo lắng cho chính bản thân mình. Cứ sống và vui cười thôi… Mặc đời lao nhao.