Vâng. Có rất nhiều người không thích BTS và rất ghét các ARMY nhưng các bạn biết gì không thật sự các anh rât tốt.mọi khó khăn của các anh đều cố gắng vượt qua hết. Tôi đã có lúc muốn từ bỏ các anh từ mọi thứ nhưng thực sự không thể không thể nào vì một ý nghĩ ngu xuẩn mà đánh mất đi sự cố gắng của các anh,cuối cùng thì tôi chắc rằng cho dù có biến cố có chắc chở như thế nào đi nữa “BTS LÀ THANH XUÂN CỦA ARMY” 💜💜💜