Tôi muốn cuộc sống của tôi có nhiều tiếng cười và những lời nói tốt đẹp. Tôi đã cố gắng sống tốt đẹp hơn nhờ những lời mắng chửi, những chỉ trích để hoàn thiện bản thân mình nhưng tôi làm không được bởi đó chỉ là hư vô, là sự dối trá. Đâu có ai muốn cuộc sống mình thiếu đi những điều tốt đẹp đâu chứ. Mà thay vào đó là những con đường đầy trông gai và đầy thử thách. Con đường mà ta đang đi chỉ rãi đầy hoa hồng thì cuộc sống chả có ý nghĩa gì cả mà phải là những chặn đường khó khăn gian lao và vất vả thì mình có thể trưởng thành mà đứng lên trên chính con đường mà ta đẫ chọn. Không ai có thể ép buộc được tương lai hoặc số phận của mình. Vì vậy hãy là chính mình thì cuộc sống mới có ý nghĩ.