– Chuyện tình cảm đối với tôi vô cùng trắc trở. Sau bao lần bị bỏ rơi. Chắc chắn người khác sẽ bỏ cuộc nhưng tôi thì khong. Tôi vẫn tin vào duyên số của chính mình.