Mình đã từng nghĩ, con gái một thân một mình lên thành phố, không ai giúp đỡ liệu rằng với 2 bàn tay trắng có thể tiếp tục cuộc sống lâu dài với một nơi nhiều cạm bẫy, bon chen, tranh giành…, nếu không vững lòng sẽ có nhiều vấp ngã?!
Vượt qua bao nhiêu khó khăn, vừa học vừa làm, không nản lòng với cụm từ “Dân tỉnh” mà khi nhà tuyển chọn nhân viên thường kỳ thị. Tôi đã làm được điều đó. Và tôi đã từng trở thành kế toán trưởng của một công ty nước ngoài với mức lương mong muốn. Tôi quyết định chọn Sài Gòn là nơi lập nghiệp của tôi. Cuộc đời tôi đã lật sang trang mới, tôi đang cố gắng phấn đấu từng ngày để đạt những ước mơ cao hơn. Là phụ nữ nhưng tôi luôn chọn mạnh mẽ.