Em là một học sinh cấp 2. Cuộc sống của em hằng ngày cũng như bao người khác là được vươn đến đỉnh vinh quang. Nhưng khác là em luôn có ước muốn được biến những gì em nghĩ thành sự thật. Vâng, những gì em nghĩ bây giờ là làm sao để có thể đặt giải trong mini game này.