” Chịu khó hơn khó chịu ”
Bạn cứ vui vẻ , hòa nhã với mọi người thì cuộc sống với bạn nó sẽ ý nghĩa và hạnh phúc hơn rất nhiều .