Chúng ta có thể đưa ra tất cả các loại lý do, từ niềm tin rằng mình đã quá tuổi để tìm thấy tình yêu, cho đến giả định rằng mình không có kỹ năng để đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp đã chọn. May mắn thay, sự thật là không bao giờ là quá muộn để theo đuổi giấc mơ của mình, bạn nhé.