Đây là người mà tôi đã thương cách đây 3 năm cho tới bây giờ cũng vậy!!!tôi rất muốn người đó biết rằng tôiii coii người đó như cả thế giới vậy!😞người đó cùng tuổi với tôi và học chung lớp với tôi😅và ngồi chung 1 năm 🙂 tôi k biết tình cảm của tôi dành cho họ như thế nào k biết họ có thấu hiểu lòng tôii k .3 năm cũng không phải là 1 khoảng thời gian ngắn đúng không😅tôiii đã thử tỏ tình vs họ 1 lần r nhưng….. họ từ chốiiiii bà ns là đã có người họ thương r 😅nhưng tôiii sẽ mãi chỉ yêu mỗi người tôiii thương hiện tại và cũng là tương laiii 😅tôiii mong họ hiểu được tình cảm của tôii đã dành cho họ🙂
T yêu m !!!!