Là con gái, bạn nữ nào không mong mình thật sụ xinh đẹp và được mọi người quan tâm đến. Nhưng điều luôn khiến tụi con gái luôn phải đau đầu và street nhất là ngoại hình. Mình lúc trước rất hay tự ti về bẳn thân, vì mình không được xinh cho lắm so với nhiều bạn nữ cùng lứa. Nhưng không sao, nhờ sự tự tin và cố gắng thay đồi bản thân trở nên đẹp hơn thì mình không còn e ngại điều đó nữa. Dù sao thì sự cố gắng của mình bây giờ cũng được thành công rồi.