Chang đã từng sống cực kì bi quan, và dường như không còn tha thiết để làm bất cứ điều gì nữa vì dù làm gì thì mọi thứ vẫn mãi một màu đen như thế mà thôi.

Thế nhưng một người bạn đã nói như thế này “If you cannot be positive, then at least be quiet”. Tại sao mình chỉ mang đến sự tiêu cực thay vì cố gắng giúp mọi người cố gắng vượt lên khó khăn của họ.

Và rồi, mình trở nên lạc quan hơn và thậm chí lúc đó mình mới nhận ra những chuyện xảy ra với mình chỉ như hạt cát, hạt bụi, không là gì so với vô vàn những câu chuyện khó khăn ngoài xã hội.

Don’t allow the negative energy of the others affects you!