LVC – DI SẢN
Lịch sử hào hùng

Các thương hiệu Levi’s® Vintage Clothing nhằm mục đích đánh dấu những mốc son trong lịch sử Levi's®. Dưới đây là một số điểm nổi bật mà người hâm mộ denim có thể thưởng thức.