Levi’s® Vintage Clothing

Trung thành với tinh thần và những gì tiếp thu của trang phục bảo hộ lao động Mỹ, Levi’s® Vintage Clothing là sản phẩm phù hợp, sử dụng chất liệu và các chi tiết của các kỷ nguyên trước.

LEVI’S® VINTAGE CLOTHING

Levi’s® Lưu trữ

Thông qua các bộ sưu tập theo mùa của chúng tôi, tái tạo lại biểu tượng và những phiên bản đặc biệt, chúng tôi đã làm sống lại lịch sử quý giá và cung cấp các sản phẩm vượt thời gian cho những người sành sành điệu bị ám ảnh bởi sản phẩm này giống như chúng tôi.