NHỮNG CHIẾC QUẦN JEAN NÀY ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ CHẤT THẢI
CHƯƠNG TRÌNH WASTE‹LESS™ CỦA LEVI'S®

CHẤT THẢI ĐẾN TỪ ĐÂU?

Trong tương lai, không có gì đảm bảo rằng chúng ta sẽ có đủ đất đai để phục vụ nhu cầu về bông (nguyên liệu chính cho ngành may mặc) trên toàn cầu. Bởi vậy, song song với việc tạo ra chu trình khép kín cho ngành may mặc, chúng ta cần lựa chọn các nguyên liệu khác để thay thế cho các nguyên liệu thô.