Kích cỡ đồ Nam
Kiểu dáng SKINNY

501® SKINNY

Cạp quần ở eo / Cúc cài / Ống quần ôm sát

510™ SKINNY

Cạp quần ở eo / Bó sát từ hông tới mắt cá / Ống quần ôm sát

519™ EXTREME SKINNY

Cạp quần dưới eo / Siêu bó sát từ hông tới đùi / Ống quần ôm sát


Kiểu dáng TAPERED

512™ SLIM TAPER

Cạp quần dưới eo / Bó ở phần đùi / Ống bó dần xuống dưới

502™ REGULAR TAPER

Cạp quần dưới eo / Dáng thường ở phần đùi / Phần ống dưới hơi bó

541™ ATHLETIC FIT

Cạp quần ở eo / Hơi rộng ở phần đùi và mang lại cảm giác thoải mái khi ngồi / Phần ống dưới hơi bó

501® CUSTOMIZED & TAPERED

Cạp quần ở eo / Ống rộng thoải mái ở phần hông và đùi


Kiểu dáng SLIM

505™C SLIM FIT

Cạp quần ở phần eo / Ống bó ở phần đùi / Phần ống dưới dáng thẳng

511™SLIM FIT

Cạp quần ở dưới eo / Bó từ hông tới mắt cá chân / Phần ống dưới dáng ôm

513™ SLIM STRAIGHT

Cạp quần ở dưới eo / Bó tới đùi / Phần ống dưới dáng thẳng


Kiểu dáng STRAIGHT

501® ORIGINAL FIT

Cạp quần ở eo / Cúc cài / Ống rộng vừa phải tới đùi / Ống dưới dáng suống thẳng

514™ STRAIGHT

Cạp quần ở dưới eo / Ống rộng vừa phải tới đùi / Ống dưới dáng suông thẳng

505® REGULAR FIT

Cạp quần ở eo / Phần đùi hơi rộng / Ống dưới dáng suông thẳng